Theekransje

Stuur Afghaanse vluchtelingen niet terug!

Het asielbeleid van Nederland en de EU laat heel wat te wensen over. Nederland heeft er lang over gedaan om vluchtelingen die in Italië en Griekenland aankwamen op te vangen in ons land. De EU sluit deals met landen als Turkije, om vluchtelingen uit Europa te houden, zonder zich daarbij te bekommeren om de leefomstandigheden en mensenrechten van die vluchtelingen. Maar in dit stuk wil ik me richten op één groep in het bijzonder: Afghaanse vluchtelingen. Volgens het huidige beleid worden Afghanen namelijk teruggestuurd naar hun land van herkomst, omdat het daar veilig zou zijn. Laten we die bewering even onder de loep nemen.

Eerst even een stukje geschiedenis. Afghanistan kent namelijk een decennia-lange vluchtelingencrisis. Al in 1978 sloegen de eerste mensen op de vlucht toen een communistische partij een coup pleegde. Dat was weer de aanleiding voor de invasie van de Sovjet-Unie een jaar later, waarna er oorlog uitbrak. De Sovjets vertrokken in 1989, maar dat betekende niet het einde van deze oorlog in Afghanistan. Die ging gewoon verder totdat de door de Sovjets-gesteunde regering viel in 1992. Daarna kwam de Taliban aan de macht en het land was verwikkeld in verschillende burgeroorlogen totdat de VS de regering van de Taliban omver wierp, maar de Taliban verdween niet uit het land. Sinds 2001 woedt deze oorlog al voort en het einde is nog niet in zicht.

Begin dit jaar was de Taliban openlijk actief in 70% van het land en IS is ook steeds meer aanwezig. 15 miljoen Afghanen, ongeveer de helft van de bevolking, wonen in een gebied waar de Taliban ofwel volledig aan de macht is of waar ze regelmatig aanvallen plegen. Alsof dit nog niet ernstig genoeg is, heeft de VN vorige week ook nog aangegeven dat er afgelopen winter sprake is geweest van enorme droogte in het land. Hierdoor zal er hoogstwaarschijnlijk een grote hongersnood ontstaan voor een geschatte twee miljoen mensen. Daar bovenop komt nog eens dat door de oorlog en het geweld mensen niet makkelijk naar de markt kunnen gaan om hun verbouwde gewassen te verkopen of om zelf voedsel in te kopen. Een humanitaire crisis bovenop een humanitaire crisis dus.

En wat is de positie van Nederland in dit alles? “De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk en in sommige provincies verder verslechterd. Maar dat betekent niet dat sprake is van een zodanig uitzonderlijke situatie dat een burger die geen band heeft met de strijdende partijen in Afghanistan, niet naar het land kan terugkeren”, zo zei de Raad van State afgelopen maart. Dit gaat compleet voorbij aan het feit dat er al jarenlang ontzettend veel burgerslachtoffers vallen in Afghanistan: in 2016 vielen er 11.418 burgerslachtoffers en in 2017 waren dat er meer dan 10.000, waaronder 3500 doden. Amnesty International riep daarom in 2017 al op om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen. Tel daar de aankomende hongersnood bij op en er kan dan alleen maar geconcludeerd worden dat het terugsturen van Afghanen totaal onverantwoord is.

Wat kunnen we hier nou als burgers aan doen? Er is een overkoepelende Europese organisatie die dit probleem aankaart, genaamd Don’t Send Afghans Back, aangezien Nederland niet het enige EU-land is dat dit doet. Er is pas een actieweekend geweest, maar als je je hiervoor wil inzetten, hou dan deze pagina in de gaten. Binnen Nederland is Stand Up for Afghans actief, die samen met een aantal gemeenteraden werkt om zich uit te spreken tegen dit beleid. Als jouw gemeente nog niet op de lijst staat, kun je ook je gemeenteraadsleden benaderen om dit punt wél op de kaart te krijgen. Verder kun je dit burgerinitiatief tekenen. Kijk ook of er al een lokale actiegroep bij jou in de buurt actief is!

Je kunt dus op verschillende manieren signalen sturen naar de overheid om te laten zien dat dit beleid niet acceptabel is. Samen kunnen we dan hopelijk het verschil maken voor mensen die alleen maar een veilig leven willen leiden.

Author image
Student Gender Studies. Hashtag-misbruiker. Ik heb een zwak voor genetisch gemanipuleerde supersoldaten of anderszins onbereikbare figuren. Expert in Chris Evans' baard, social justice, en Sharknado.